על עמי ריין, “מליאליא מנורמה”, פברואר 2004

FROM ABROAD – IN SEARCH OF THE SOUL OF MARTIAL ARTS – KALARIPAYATTU

Translated from Malyalayam by Rajandran Subraniam

CALICUT: If you don’t know anything about Ayurveda and its treatment just walk into a nearby internet café and just log on to the website www.unicorn-ayurveda.com.  You can find the details from it.
It’s the discovery of a young Israeli named Ami Rayne who was in search of finding the soul of Ayurveda.Two years ago  he just visited the nation India to study about Ayurvedic massage .Now he is well versed from the basic to the charakasamhitha and has mentioned these in his website.Now his Ayurvedic learnings has  come to kerala, he started his learning from Daramsala in Himachal Pradesh.
    After achieving his graduation in Physics from Tel Aviv, he started to travel across the countries and finally he reached calicut.Now Ami is a student of Bhargava Kalari Sangham.His Subject here is Kalarimarma Chikilsa.
He seems to be extraordinary from other tourists because, 30 year old Amy gained a deep knowledge in Ayurvedic treatment within short period.
He has designed his website not to loose his findings and studies. He has published his clips and photos too in his website. We can access the website in Hebrew and in English.
Ami learned basics  of ayurveda from  a Malayali from Dharma Shala(School of Ayurveda).From there he went to Delhi. There he learned about Panchakarma and to Kathmandu for Martial Arts .He returned from there and joined for the study of medicines in Jamnagar Gujarat Ayurveda University. After the course he came to Calicut. His aim is to learn more about ayurveda. After gaining good knowledge in these fields his aim is to start his own Ayurvedic Massaging center in his native place. Now Rajesh is the guru for teachings. Sometimes Rajesh too wonders about the depth of knowledge of Ami in Ayurvedic treatments and medicines

תרגום לעברית: מחוץ לארץ - בחיפוש אחר הנשמה של אמנות הלחימה - קאלארי פאיאטו

תורגם ממליאלם לאנגלית על ידי רג’נדרן סוברניאם, ומאנגלית לעברית על ידי עמי ריין

קאליקוט: אם אתה לא יודע שום דבר על איורוודה והטיפול שלה פשוט לך לקפה אינטרנט סמוך וכנס לאתר www.unicorn-ayurveda.com. אתה יכול למצוא את הפרטים שם.
זה התגלית של צעיר ישראלי בשם עמי ריין שהיה בחיפוש אחר מציאת הנשמה של האיורוודה. לפני שנתיים הוא ביקר את הודו כדי ללמוד על עיסוי איורוודי. עכשיו הוא בקי היטב, מהבסיסי עד צ’ראקה סמהיטה, וכותב על כך באתר שלו. עכשיו לימודי האיורוודה שלו הגיעו לקראלה, הוא התחיל את לימודיו בדהרמסלה, הימאצ’אל פראדש.
    לאחר שסיים את התואר בפיסיקה מתל אביב, הוא התחיל לטייל ברחבי העולם ולבסוף הוא הגיע לקליקוט. עכשיו עמי הוא תלמיד של בהרגווה קלרי סגנהם. נושא הלימודים שלו כאן הוא טיפול באמצעות נקודות מרמה.
הוא נראה יוצא דופן מתיירים אחרים, כי עמי בן 30 רכש ידע עמוק בטיפול איורוודי בתוך פרק זמן קצר.
הוא בנה את אתר האינטרנט שלו כדי לא לאבד את הממצאים והמחקרים שלו. הוא פרסם גם את הסרטונים והתמונות שלו באתר שלו. אנו יכולים לגשת לאתר בעברית ובאנגלית.
עמי למד יסודות של איורוודה ממלאיאלי מדהרמסלה. משם הוא נסע לדלהי. שם הוא למד על פנצ’קרמה ולקטמנדו עבור אומנויות לחימה. הוא חזר משם והצטרף ללימודים באוניברסיטת גוג’ראט לאיורוודה. אחרי הקורס הוא הגיע לקאליקוט. מטרתו היא ללמוד עוד על איורוודה. לאחר השגת ידע טוב בתחומים אלה מטרתו היא להקים מרכז עיסויים איורוודי במולדתו. עכשיו ראג’ש הוא הגורו שלו. לפעמים גם ראג’ש מתפלא על עומק הידע של עמי בטיפולים איורוודים ותרופות.