מאלה

הפרשות. אחד ממרכיבי הגוף והנפש, יש שלושה מאלה: פורישה (צואה), מוטרה (שתן), סוודה (זיעה)

המשך