טחורים

חיזוק יכולת העיכול (אגני) והסדרת תנועת המעיים (פורישה)
הריטקי הוא צמח נפלא לטחורים – מחזק עיכול, מניע מעיים, מכווץ את הטחור
יין הריטקי לשתייהאמבט אגן עם מרתח טריפלה
טחורים
ואטה, פיטה