כתבה על און מיני, “חיים אחרים”, מאי 2009

און מיני, "חיים אחרים", מאי 2009