מילון מונחים

מילון מונחים

 • גהי

 • דהטו

  אחד ממרכיבי הגוף והנפש, תפקידו לתמוך ולהזין, יש שבעה דהטו המשך...
 • ואטה

  אחת משלוש הדושות, אחראית על תנועה, "רוח" המשך
 • מאלה

  הפרשות. אחד ממרכיבי הגוף והנפש, יש שלושה מאלה: פורישה (צואה), מוטרה (שתן), סוודה (זיעה)

  המשך

 • פיטה

  אחת משלוש הדושות, אחראית על שינוי, "אש" המשך
 • קאפה

  אחת משלוש הדושות, אחראית על מבנה, "מים" המשך